עבירות תנועה - בקרוב הן תעלינה לנו יותר!

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשותו של חבר הכנסת איתן כבל, אישרה בחודש ינואר השנה, את בקשתו של משרד התחבורה לתיקון צו התעבורה והחמרת הענישה על עבירות תנועה שונות. בקשה זו מתייחסת, בין השאר לשינוי הגדרות החומרה של סעיפים שונים, החמרת ענישה על עבירות המוגדרות כ"חמורות" והרחבת העיסוק בעבירות המשויכות לרוכבי אופניים חשמליים.

 

החמרת הענישה על אי ציות לרמזור אדום ועל נהיגה במהירות מופרזת

על פי ההצעה, אושרה קביעת מדרגת קנס חדשה (של 1,500 ₪), אשר תחליף את הקנסות/העונשים הקיימים כיום במקרים של אי ציות לרמזור אדום (במקום 1,000 ₪ כיום) ובמקרים של נהיגה במהירות מופרזת - נהיגה במהירות של מ-31 עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית ונהיגה במהירות של מ-41 עד 50 קמ"ש מעל למותר בדרך בין עירונית (כיום - הזמנה לדין).
 

מהו דינם של רישיונות רכב ונהיגה?

עוד הוחמרה הענישה בתחום רישיונות הנהיגה והרכב. רישיון רכב שפקע תוקפו בטווח זמן שבין ארבעה חודשים לשנה, יגרור איתו קנס של 1,000 ₪ (במקום החלוקה הקודמת של עד שישה חודשים- קנס של 750 ₪, חצי שנה ומעלה - הזמנה לדין). גם לתוקף פקיעתם של רישיונות הנהיגה ישנה התייחסות בהחמרת הענישה: ההזמנה בדין שהייתה נהוגה עד היום, למי שזכאי לרישיון נהיגה לתקופה שמעל שנתיים, הוחלפה בקנס של 750 ₪ על מי שתוקף רישיונו פקע בטווח זמן של בין שישה חודשים לשנתיים.
 

החמרת ענישה על עבירות של רוכבי אופניים ואופניים חשמליים

כאן, מתייחסת ההצעה לשני מישורים שונים: עבירות קיימות בחוק ועבירות חדשות, שבעבר, לא נקבע עבורן קנס הולם בחוק (אלא רק הזמנה לדין). עם הסוג הראשון נמנות עבירות שונות שמבצעים רוכבי אופניים חשמליים כרכיבה שלא בישיבה על המושב, רכיבה על מדרכה, רכיבה שלא בצידו הימני של הכביש, אי הדלקת אורות, רכיבה ללא ציוד בטיחות תקין וכד' - הקנס על עבירות אלה כיום עומד על 100 ₪ ויעלה ל-250 ₪. מנגד, אנחנו רואים ניסיון של המחוקק להתמודד עם העומסים בבתי המשפט ועם אי הציות לחוק על ידי הרוכבים על אופניים חשמליים. ניסיון זה בא לכדי ביטוי בהחלפת ההזמנה לדין בקנס של 1,000 ₪ במקרים של רכיבה על אופניים חשמליים מתחת לגיל הקבוע בחוק וגם בעת רכיבה על אופניים חשמליים שאינם תקניים או מסומנים כהלכה.
 
לסיכום:
העלייה התלולה במספר תאונות הדרכים, הפצועים וההרוגים בהן, אשר נצפתה בשנת 2016, מחייבת החמרת החקיקה, האכיפה והענישה, במקרים בהם החוק איננו נשמר. אמנם, לא ניתן למנוע כליל תאונות אשר נגרמות על ידי גורמים חיצוניים שאינם בשליטת הנוהג ברכב או הרוכב, אולם, בכל הקשור לעבירות שבשליטת הנוהג/רוכב, ניתן להעריך כי החמרת הענישה בהחלט תצמצם את מספר התאונות הנובעות מהן.
 


דף הבית טלפוןwazeפייסבוק